Terug

Organisatie

Netwerk Goudt

In Nederland zijn er op diverse terreinen ontwikkelingen gaande op het gebied van de dubbelevergrijzing.  Initiatieven en projecten gericht op het thema langer thuis.  Zo ook is project GOudT  in een tijd opgesteld waarin de 1,5 meter samenleving een (overlevings)begrip in Nederland was.  

Een begrip en handelswijze die bijna haaks staat op de visie en werkwijze die we met project GOudT voorstaan. Een aanpak die gericht is op nabijheid, samenwerken en ondersteuning op welzijn, wonen en zorg van de oudere inwoner in de eigen leef- en woonomgeving. Nabijheid maar tegelijkertijd de eigen regie en verantwoordelijkheden die bij het ouder worden horen te leren, ondersteunen, stimuleren dan wel aan te moedigen.

Binnen het project werken meerdere organisaties als partner samen.

Adres
Eindhoven
Contact
040 292 07 13   info@netwerkgoudt.nl

» Lees hier meer
Netwerk Goudt